За ATП

Асоциация на телевизионните продуценти (АТП) е сдружение с нестопанска цел, което обединява водещи български продуцентски компании в областта на телевизионната дейност.

Учредена на 19.01.2009г., АТП е единствената по рода си организация, която представлява и защитава правата и интересите на независимите телевизионни продуценти на територията на Република България.

Членовете на Асоциацията, сред които се намират 6 от най-големите продуцентски компании на пазара и общо 11 водещи компании по показател за произведена продукция, създават на годишна база 80% от телевизионната продукция в България.

В международен план от юли 2009 г. АТП е член на Европейската асоциация на независимите продуценти (CEPI) и стриктно следва европейската платформа за медийно законодателство.