Контакти

Асоциация на телевизионните продуцентиАдрес по регистрация на дружеството:

 

бул. "България" № 51, ет.3 , 

1700 София,България

 

Адрес на управление:

район "Триадица", бул. "България" 51 Б, ет. 3

лице за контакт: Мария Савова

Телефон: + 359 878 709 892
E-mail: office@atp.bg