Дейности
 
  • АТП разработва проекти за усъвършенстване на нормативни актове, които се отнасят до областта на телевизионното продуцентство
     
  • Участва в изработването на законодателна уредба за авторско право и сродните му права с цел да се защитят по най-ефективен начин произведенията на независимите продуценти
      
  • АТП сътрудничи с други асоциации и организации във връзка със защита правата на независимите телевизионни продуценти
     
  • Участва в работни групи и публични дискусии, предложения за законови инициативи, партньорски споразумения с обществени и търговски оператори