Членство

Условия за членство

Членството в АТП е индикатор за високи професионални стандарти в областта на телевизионното продуцентство, свидетелства за готовност да се упражняват принципи на саморегулация в продукциите на независимите продуценти у нас и стремеж към утвърждаването на българската култура и език в контекста на европейското многообразие. Членовете на АТП могат да бъдат юридически или физически лица, които отговарят на условията за членство и желаят да допринесат за постигане на целите на Асоциацията:

 • Притежава 70 % частна собственост на капитала или е фондация, учредена от частни лица.
 • Да има най-малко един изпълнен и един действащ договор за външна телевизионна продукция в рамките на един телевизионен сезон.
 • Да има референции от членове на Сдружението.
 • Да подаде заявление за членство по образец до Управителния съвет на АТП.

 

Членство в АТП не могат да придобият физически или юридически лица, които:

 • Не осъществяват дейността си в съответствие с действащото законодателство.
 • Не приемат Устава на АТП.
 • Притежават разрешителен документ за осъществяване на радио или телевизионна дейност съгласно изискванията на действащото законодателство.
 • Притежават пряко или са съдружници в други юридически лица, които притежават кабелни мрежи за разпространение на програми и услуги по смисъла на действащото законодателство.
 • Да не бъдат зависими от лице, което е телевизионен оператор или притежава издадена лицензия за такъв.

 

10 добри причини да се присъедините към АТП:

 • АТП е гласът на независимите продуценти в България
 • АТП функционира с цел интересите на българските независими продуценти да залегнат в родното медийно законодателство
 • АТП предоставя форум за взаимодействие между водещите независими продуценти у нас
 • АТП осигурява платформа за диалог относно проблемите на телевизионната продуцентска дейност в европейски мащаб
 • АТП осъществява връзка между родните независими телевизионни продуценти и европейските им колеги и партньори от сходни организации
 • АТП разполага с информация с възможности за дофинансиране на телевизионни продуцентски продукции
 • АТП подкрепя своите членове в изграждането на по-добра бизнес среда за българското телевизионно продуцентсво
 • АТП работи за определянето на качество и разнообразие в съдържанието на телевизионните продукции
 • АТП е вход за участие в европейски форуми за независимо продуцентство
 • АТП търси партньорства с международни продуцентски организации за реализирането на бъдещи съвместни проекти